Slovenský software - prodej a distribuce

SKsoft
Hodnota nákupu:
0,00 €

software

informace

pro zákazníky

sksoft.cz

Prodej a distribuce slovenského software.

info@sksoft.cz
Reklamace  

Reklamačný poriadok

 


Predávajúci poskytuje záruku na tovar v rozsahu všeobecne platných predpisov. U tovaru charakteru software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú nečiteľnosť médií prípadne nečitelnosť sprievodnej dokumentácie - hlavne licencie.

Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (adjustačná fólia, pečať apod.) sa kupujúci stáva oprávneným licenčným užívateľom produktu a tovar už nie je možné vrátiť predávajúcemu.

Záruka sa nevzťahuje na licencie k programovému vybaveniu, ktoré sú dodávané v elektronickej podobe alebo ktoré sú adresované priamo na meno koncového užívateľa.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené: Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho sídla spolu s písomnou špecifikáciou vád a kopiou daňového dokladu. Predávající odošle výrobcovi reklamovaný tovar k posúdeniu a vybaveniu reklamácie. Predávajúci bude kupujúceho o stavu reklamácie priebežne informovať.

Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci uskutočniť u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dňov od zistenia vady. Oznámenie o vade s ich špecifikáciou pošle kupujúci na adresu sídla predávajúceho.

Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy sa riadi zákonom ČR č. 367/2000 Sb.