SKsoft
Hodnota nákupu:
0,00 €

software

informace

pro zákazníky

sksoft.cz

Prodej a distribuce slovenského software.

info@sksoft.cz
Popis
Funkcie
Náhled
Download
Cenník
Objednávka
Domáce hospodárstvo plus  

Domáce hospodárstvo plus

Evidencia príjmov a výdavkov domácnosti pre každého jej člena. Celkom nový program vychádzajúci z obľúbeného programu Domáce Hospodárstvo.

Najčastejšie kladené otázky a odpovede:

Aký je spôsob práce s programom ?
Spôsob práce zostal zachovaný z programu Domáce Hospodárstvo, príjmy a výdaje sa zadávajú zvlášť.
Aký je rozdiel medzi programom Domáce hospodárstvo a Domáce hodpodárstvo plus ?
DHP je kompletne prepracovaný program, umožňuje vytvoriť ľubovoľný počet účtov (niesú preddefinované iba 3 ako u DH), umožňuje podrobnejšie deliť kategórie (auto-tankovanie, poistky, parkovanie ...), vypísané záznamy je možné triediť podľa dátumu, sumy..
Je DHP rýchlejší ako DH ?
Áno, pretože program používa na ukladanie záznamov databázy. Navonok sa síce môže program javiť, ako keby bol trochu lenivý, v skutočnosti je to ale dané použitím a prekreslovaním prvkov vzhľadu XP, ktoré je o niečo náročnejšie. Nemalo by však nastať spomalenie programu pri načítavaní údajov,
Som užívateľom programu Domáce hospodárstvo a chcem si svoje údaje skopírovať do programu DHP.
Program nie je spätne kompatibilný s programom Domáce hospodárstvo, resp. jeho záznamami. Na prevod záznamov z DH do DHP použite funkciu Importovať data z programu DH, ktorá je vo všeobecných nastaveniach. Pred použitím tejto funkcie najskôr zazálohujte svoje data !!!
V štatistikách se mi po presune peňazí zobrazia i ako výdaj i ako príjem.
V nastaveniach aktivujte voľbu "nezapočítavať kategóriu slúžiacu na presuny do štatistík". V nastaveniach taktiež môžete určiť názov tejto kategórie. Táto kategória musí byť vytvorená vo všetkých účtoch, aby jednoduchý presun pracoval správne.
Zapisuje program do registrov Windows alebo iných súborov ?
Nie. Všetky záznamy, údaje a nastavenia sú uložené v adresári DHP.
V programe sa mi zobrazujú nesprávne texty s diakritikou.
V Ovládacích paneloch - miestne a jazykové nastavenie - rozšírené - zvoľte češtinu / slovenčinu pre non-Unicode programy.
Pokiaľ si zaregistrujem program budem musieť zadávať údaje znovu ?
Nie.
Je koniec roku a chcel by som si začať zadávať údaje, ale tak, aby sa mi nezapočítavali do štatistík starého roku.
V menu Nastavenia - Pracovný rok je možnosť "Uskutočniť prechod na ďalší (nový) pracovný rok". POZOR ! Prechod na ďalší pracovný rok musí vykonať iba jeden užívateľ programu !!!
Ako zmením veľkosť mierky grafov ?
Niektoré tieto operácie (zmena mierky, posun) je možné uskutočniť pomocou koliečka myši a pomocou tlačítok myši (stlačiť, držať, posúvať) a ich kombináciou.
čo je to možnosť "zobraziť rast" v štatistikách ?
Umožňuje zobraziť postupný nárast príjmov alebo výdavkov počas jednotlivých mesiacov.
Má obmedzenie neregistrovanej verzie vplyv na import údajov z Domáceho hospodárstva ?
Nie. Obmedzenie neregistrovanej verzie je max. 150 záznamov. Po importe sa môže ľahko stať to že bude importovaných aj 800 záznamov (podľa toho koľko Ste mali zadaných záznamov v DH). Avšak pri pokuse ručne vložiť ďalší záznam bude vypísané obmedzenie.
Používal som menu Kč ale po importe z DH mám zrazu Sk, čo s tým ?
- Účty ktoré sa importujú budú automaticky nazvané "hotovosť, odložené, banka". Tieto účty môžete podľa potreby premenovať v nastaveniach. Mena importovaných účtov bola nastavená na Sk. Pri importe však NEDOŠLO k prepočítaniu financií na Sk, iba mena sa označila takto. V nastaveniach účtov ju môžete zmeniť napr. na Kč.
- Tiež v prípade potreby treba zmeniť vo všeobecných nastaveniach aj globálnu menu napr. na Kč (ináč by sa finančný stav prerátaval na Sk)
Načo je nastavenie globálnej meny vo všeobecných nastaveniach ?
- Podľa tohto nastavenia bude prepočítavaný finančný stav (riadok "Spolu"). V prípade že máte všetky účty v jednej mene, tak si nastavte globálnu menu rovnako.
- Ak máte napr. 2 účty v Sk a jeden v EUR tak si nastavte globálnu menu Sk, resp. SKK a v okne finančný stav (riadok Spolu) dôjde k prepočítaniu stavu účtu v EUR na Sk a výsledná suma (všetky 3 účty spolu) sa vám zobrazí v Sk.
Aké sú minimálne požiadavky na spustenie programu ?
- min. rozlíšenie obrazovky 1024x768
- Win 2000/XP
- do Win98 je potrebné doinštalovať ADO-JET driver (pre databazy Access) od Microsoftu, možno by stačilo nainštalovať Office ktorý ma Access alebo sa dá z Microsoftu stiahnuť súbor ktorý túto podporu do Win98 pridá. Zatiaľ som ale nemal čas to vyskúšať.
Dlho mám zobrazené „Prosím čakajte“, program zjavne nič nerobí, alebo vypísal niečo neočakávané ?
- Treba skontrolovať zadané údaje. Najčastejšie problém vznikne, keď program očakáva nejaké číslo, ale namiesto čísla je zadané písmeno, alebo nič (medzera). Problém sa môže niekedy objaviť ak je zadaná 0 a program vypočítava ďalšie hodnoty (môže nastať pokus o delenie nulou).
- Treba hlavne skontrolovať záznamy v jednotlivých účtoch, t.j. v každej z kategórií a podkategórií, či sa v kolónke Suma nachádza nejaké číslo a nie medzera alebo písmeno. Následne je nutné chybnú hodnotu opraviť.
Je možnosť zrekonštruovať dáta aj spätne ?
Áno. Použite funkciu „Prechod na ďalší pracovný rok“, pričom môžete zadať aj požadovaný starší rok.
Sú záznamy spotreby a rôzne spoločné pre všetky pracovné roky ?
Áno, t.j. pri prechode na ďalší pracovný rok pokračujete v už zadaných záznamoch a nie je potrebné ich zložité kopírovanie alebo presúvanie.
Účty mám v Kč, ale celkový finančný stav sa mi prevádza na Sk ?
V Nastavenia – Všeobecné je potrebné nastaviť Globálnu menu, t.j. hlavnú menu, na ktorú sa prevedie celkový finančný stav. Treba nastaviť aj skrátené označenie (napr. Kč, Sk) a aj medzinárodné označenie podľa kurzového lístka (CZK, SKK).
Je možné navoliť iný pracovný rok aj pri automatickom prihlasovaní ?
Áno, v Nastavenia – Všeobecné môžete zadať rok, ktorý má program načítať pri ďalšom spustení. Potom si však dajte pozor aby Ste nezabudli prepnúť pracovný rok naspäť na aktuálny, aby Ste nezapisovali aktuálne údaje do starého roku.
Ako môžem editovať už pridané záznamy v Spotrebách a v Rôzne ?
Po kliknutí zväčša na spodnú tabuľku sa hodnoty zo zvoleného riadku načítajú do vkladacích editačných políčok. Tu môžete požadované údaje opraviť. Následne kliknite na Vložiť, čím dôjde k upraveniu zvoleného riadku. Ak chcete vložiť nový záznam musíte z vysúvacieho zoznamu Záznam číslo zvoliť „Nový“.
Nefungujú mi presuny, prípadne nepracujú správne ?
- V každom z účtov je potrebné mať vytvorenú kategóriu určenú na presuny s rovnakým názvom (napr. „presunuté“) a to aj v príjmoch a aj vo výdavkoch ! Zároveň musí byť názov tejto kategórie nastavený v Nastavenia – Všeobecné – Kategória na jednoduché presuny.
- S presunmi súvisí aj voľba „Nezapočítavať kategóriu na presuny do štatistík“ ktorá určuje či sa majú financie z týchto kategórií zobraziť v štatistikách. Štandardne je vhodné túto voľbu zapnúť.
Je možné spúšťať program z USB kľúča ?
Áno, program zapisuje všetky údaje iba do svojho adresára a preto je možné ho spúšťať na rôznych počítačoch a teda mať stále pri sebe svoju evidenciu domáceho hospodárstva.
Je možné evidovať vlastné dlhy, pôžičky ?
- Áno, program v module Pôžičky umožňuje nastaviť typ pôžičky (pre mňa / odo mňa) a následne umožňuje viesť evidenciu.
- Ďalšou možnosťou, ktorá je výhodná hlavne pri dlhodobých pôžičkách, je vytvorenie nového účtu (možno nazvať napr. „moje pôžičky“), ktorý bude slúžiť na evidenciu dlhov a ich splácania.

V prípade použitia tohto variantu, v prípade že som si ja požičal napr. na auto, tak treba zapísať do výdavkov požičanú sumu a do príjmov zapisovať splácanie pôžičky. Na splácanie pôžičky je výhodné použiť funkciu Rozšírený presun, pri ktorej sa dajú vybrať kategórie, kam sa majú záznamy zapísať (napr. presun z „hotovosť výdavky – splácanie pôžičky“ do „moje pôžičky – auto“ v prípade uhradenia splátky.

- Výhodou tohto variantu je že celkovú dlžnú sumu vidíte v okne Finančného stavu (ako ďalší účet).
Prečo po vykonaní prechodu na ďalší pracovný rok a po prihlásení sa do programu s týmto novým pracovným rokom mám počiatočné zostatky nulové. ?
- Po vykonaní prechodu treba počiatočné zostatky nastaviť manuálne u každého užívateľa programu (program by nevedel spočítať zostatok pre iného užívateľa ako je aktuálne prihlásený užívateľ
- Ďalším dôvodom je že pracovný rok je možné vytvoriť aj spätne (napr. za predchádzajúci rok v prípade potreby evidencie). V tomto prípade by program nemal odkiaľ zistiť počiatočný zostatok, preto ho treba zadať ručne.
Ako sa zobrazí povolené prečerpanie bankového účtu ?
V okne finančný stav sa za normálnou sumou jednotlivých účtov (u ktorých bolo nastavené povolené prečerpanie) zobrazí v zátvorke suma vrátane povoleného prečerpania.
Aký je rozdiel medzi účtom, ktorý je označený ako sporiaci a účtom, ktorý takto nie je označený ?
Sporiaci účet sa v okne Finančný stav zobrazí mimo „bežných“ účtov, ako napr. hotovosť, banka a pod. Bežné účty predstavujú také účty, medzi ktorými sa často uskutočňujú pohyby. Pri sporiacich účtoch sa predpokladá prevažne vkladanie, resp. prevod na účet. Je možné teda zobraziť celkovú sumu na „bežných“ účtoch nezávisle od sporiacich účtov.
Ako pracovať s úverovým účtom ?
- Po nadefinovaní účtu ako úverového je potrebné zadať výšku úveru a to buď pri nastavovaní účtu do riadku Počiatočný zostatok zadaním sumy v zápornom tvare (napríklad -20000), alebo zadaním tejto sumy do výdavkov v tomto účte (v kladnom tvare, napríklad 20000).
- Splácanie úveru zapisujte do príjmov, môžete použiť prevod napr. z hotovosť-výdavky do úver-príjmy, čím dôjde k znižovaniu výšku úveru vo Finančnom stave
- V okne Finančný stav je zobrazený zostatok úveru. Po splatení úveru bude zobrazená nula na úverovom účte.
Program náhodne vypíše Prosím čakajte a následne chybu „is not valid ... value“ alebo podobnú – buď neprávna suma alebo neprávny dátum ?
Treba ukončiť program a znovu ho spustiť. Väčšina podobných náhodných problémov sa týmto vyrieši a program bez problémov a bez straty údajov pracuje ďalej. Ak sa chyba aj naďalej opakuje, tak je potrebné hľadať chybu v databáze. Postupne si poprezerajte všetky záznamy v účtoch postupným preklikaním sa cez jednotlivé účty, kategórie a podkategórie. Podľa vypísanej sumy kontrolujte buď dátum či je pri jednotlivých položkách v správnom tvare, alebo sumu, či je pri jednotlivých položkách v správnom tvare. Za správny tvar sa považuje taký, ktorý je použitý pri ostatných položkách, t.j. napr. ak je vypísaná chyba v sume a ostatné záznamy majú použitý ako desatinný oddeľovač desatinnú čiarku, tak pravdepodobne nesprávna suma bude s desatinnou bodkou. Túto neprávnu hodnotu je potrebné upraviť a následne by sa už uvedená chyba nemala zobrazovať. Podobný problém môže nastať aj v prípade dátumu.
Zmažú sa mi záznamy v spotrebách po prechode na ďalší pracovný rok ?
Nie, záznamy zostanú uchované a môžete v nich pokračovať aj v ďalšom pracovnom roku. V prípade potreby je možné
Ovplyvní pridanie/zmazanie kategórie alebo účtu záznamy v predchádzajúcich rokoch ?
Nie, zmeny s kategóriami a účtami sa vždy vzťahujú k aktuálne načítanému pracovnému roku. Nedôjde k ovplyvneniu iných rokov.
Akým spôsobom sledovať spotrebu automobilu, aby mi program vypočítal moju spotrebu litrov na 100 km ?
- Sledovanie spotreby auta (a teda jeho zaevidovanie do spotrieb) je vhodné začať pri najbližšom tankovaní. Po natankovaní plnej nádrže si zapíšte stav tachometra a tento vložte ako „počiatočný stav tachometra“.
- Spôsob výpočtu predpokladá že ďalšie tankovania budú vždy do plnej nádrže. Po zapísaní ďalšieho stavu tachomera pri natankovaní sa v príslušnom riadku vypočíta zodpovedajúca spotreba lit./100km a v sumárnom okne sa vypočíta priemerná hodnota spotreby lit./100km.
- Nie je nutné vyjazdiť nádrž do prázdna (môže byť zaplnená napr. do 1 pri ďalšom tankovaní), dôležité je vždy natankovať plnú nádrž.
Prečo vo výpisoch niekde chýba údaj v stĺpci „Informatívna suma v €“ ?
Program tieto hodnoty informatívnej sumy zapisuje pri pridávaní alebo úprave záznamov v databáze. V niektorých prípadoch sa môže stať, že táto hodnota sa nezapíše. Tiež u starších záznamoch nie je táto hodnota definovaná. Pre prepočítanie uvedeného stĺpca v databáze (pre každý pracovný rok zvlášť) je potrebné zvoliť menu Nastavenia – Všeobecné nastavenia, tu zadať hodnotu konverzného kurzu a tlačiť tlačítko na prepočítanie týchto hodnôt. Uvedené prepočítanie je možné uskutočniť kedykoľvek (aj opakovane, pričom sa informatívne sumy vždy prepočítajú podľa zadaného konverzného kurzu).